Rachwał strona domowa ver1.0 beta

anti war
piekne kobiety
May 24, 2006 by Tomasz

Krótki kurs PHP

Umieszczanie skryptu na stronie

Skrypt PHP można umieścić w pliku HTML o rozszerzeniu ustalonym przez administratora serwera. Zwykle są to pliki *.php3 dla wersji 3.0 i *.phtml dla wersji wcześniejszych. Oto kilka przykładów zapisu kodu:
1. <? ("print xxx") ?>
2. <?php ("print xxx") ?>
3. <script language="php""> ("print xxx") </script>
4. <% ("print xxx") %> (dla wersji nowszych od 3.0.4)

Wybór użytego sposobu może zależeć od innych rozszerzeń języka HTML, leczj eżeli zamierzamy korzystać z XML-a to raczej powinniśmy stosować zapis 2.

Jak umieścić kod PHP w HTML-u? Nic prostszego...

Oto przykłąd:

<html>
<head>
<title>Tytuł strony</title>
</head>
<body>
<?php print "xxx" ?>
</body>
</html>

Zmienne


Oto kilka przykładów zapisu zmiennych w PHP:

$a;
$a_aaa_aaaa;
$643;
$aaaBBB;

Zawsze pamiętaj o średniku na końcu instrukcji! W nazwie zmiennej nie mogą się pojawiać spacje oraz znaki nie alfanumeryczne.

Typy danych


TYPPRZYKŁADOWA DANAOPIS DANEJ
integer2jest to liczba calkowita
double4.437liczba zmiennoprzecinkowa
stringfilmłańcuch znaków
object
booleanfalsemogą się pojawić true-prawda lub false-fałsz
array

Operatory

Operatory dzielimy na:

NazwaOperatorPrzykład
+dodawanie2+3
-odejmowanie6-4
/dzielenie5/2/td>
*mnożenie5*7
%modulo50%5
  • arytmetyczne
  • przypisania
  • porównania
  • łączenia
  • logiczne
  • dekrementacji
  • kontroli błędów
  • operacji bitowych

Najprostsze skrypty

Chyba najłatwiejszą funkcją jest "print".

Przykład:

<?php print "pierwszy skrypt" ?>

Po uruchomieniu w przeglądarce zobaczymy:

pierwszy skrypt

Zostaną wyświetlone dane, które funkcja miała wyświetlić.

Lub poniższy przykład, w któym zmienna "liczba" ma wartość 2. Po wywołaniu takiej instrukcji <?php $liczba=2; print $liczba; ?>

uzyskamy:

2

Instrukcje while oraz for

Instrukcja while będzie wykonywana dotąd aż nie będzie spełniony warynek.

<?
while( warunek jaki stawiamy, przykładowo: $x <= 12 )
{ //instrukcje } ?>

przykład instrukcji while:

<?
$x=1;
while($a <= 5){
echo $a."
";
$a++;
}
?>
<- pzykład pętli ********* rezultat widziany w przeglądrace ->
1
2
3
4
5

Funkcje

Najprostszą funkcją jest funkcja abs (), która wylicza nam wartość bezwzględną podanej liczby.

Przykład:

<? php $numer = -21; $nowynumer = abs($numer); print $nowynumer; ?>

Wyświetli się:

21
<?php function abcbr ($aaaa) { print ( "$aaaa
\n"); } abcbr ("pierwszy wiersz"); abcbr ("drugi wiersz"); abcbr ("trzeci wiersz"); abcbr ("czwarty wiersz"); ?>

W przeglądarce:

pierwszy wiersz
drugi wiersz
trzeci wiersz
czwarty wiersz

$x++;   Zwiększe zmiennej o jeden


$y=2;
$y++ < 3; //jest to prawda gdyż wcześniej zostanie wykonane porównanie liczba natomiast później dopiero zwiększenie zmiennej o 1
$y=2;
++$y < 3// tu natomiast przed porównaniem zmienna zwiększana jest o 1, czyli fałsz

Tablice

Tablicą możemy nazwać zmienną, która posiada wiele elementów indeksowanych za pomocą łańcuchów znaków oraz liczb. Cechą ważną w niej jest elastyczność - czyli możemy przechowywać nawet tysiące wartości, które można w łatwy sposób później porządkować, szukać czy zmieniać.Indeksowanie rozpoczyna się od zera, więc należy pamiętać, że indeks jest zawsze o 1 numer większy niż ilość elementów.

Jak zdefiniować tablicę w PHP?

$liczba = array("dwa", "Trzy", "Cztery");
Czyli przykładowo:
print "$liczba[0]";
wypisze nam wartość "Dwa".


Aby użyć identyfikatora tablicy możemy napisać:
$liczba[]="dwa";
$liczba[]="trzy";
$liczba[]="cztery";

Pomiędzy nawiasami nie musisz wpisywać numerów indeksów ani nazw gdyż PHP poukłada je same. Nie należy dodawać numerów ndeksów samemu.

Tablice asocjacyjne

Przykład tego rodzaju tablicy:
$ulica = array (
nazwa =>"marszalkowska",
numer =>"23",
mieszkancy =>"1200",
)
Teraz aby mieć dostęp do któregoś z elementu piszemy przykładowo: print $ulica[numer];

Tablice wielowymiarowe

W ich skład mogą wchodzić inne tablice.
Przykład tablicy wielowymiarowej:
<?php
$waluta = array (
array (jaka=>"dolar",
rok produkcji=>1999,
kraj=>"USA"),
array ( jaka=>"euro",
rok produkcji=>1997,
kraj=>"Niemcy")
);
print $waluta[1][kraj];
?>


<?php
$waluta = array ("dolar","euro","marka");
foreach ($waluta as $c)
print "$c
";
?>

W przeglądarce zobaczymy:
Przykład szybkiego przemieszczania się po tablicy:
dolar
euro
marka

Przykład przemieszczania się po tablicy asocjacyjnej:

<?php
$waluta = array (
jaka=>"dolar",
kraj=>"USA", rok=>1999,
"twarz na banknocie =>"tomasz rachwal" );
foreach ($waluta as $a =>$b
{
print "$a = $b <br>";
}
?>


W przeglądarce zobaczymy:

jaka=dolar
kraj=USA
rok=1999
twarz na banknocie=tomasz rachwał


Tu mamy prosty skrypt na galerię zdjęć w PHP. Pobiera ona zdjęcia znajdujące się w folderze 'ashi'. Ważne aby nadać obrazkom rozszerzenie *jpg. Dzięki "get" ustawiamy ile ma być obrazków na stronie.